14/2

Tàu Bến Nghé cho tôi hỏi ngày 14/2 sắp tới có chương trình dịch vụ gì đặc biệt không? Tôi muốn đặt mua một cặp vé cho bạn tôi nhưng làm sao có thể thanh toán trước tiền món ăn nhưng bạn tôi vẫn có thể tự chọn được món khi đến?