Đặt bàn 20 người

E cần đặt bàn vào ngày 31/12/2015, vui lòng gọi lại cho e, cảm ơn