Đặt chổ

Mình muốn hỏi thăm cách đặt chổ và giá cả, vì lần đầu tiên nên tư vấn cho mình nhé. Cảm ơn !