Ưu đãi tiệc sinh nhật

Tôi muốn đặt tiệc sinh nhật cho con nhỏ. Tôi có nhận được ưu đãi gì hay không?